Polityka prywatności


Korzystanie ze strony www.rowerybielany.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies, które określają w jaki sposób dbamy o dane osobowe i prawa użytkowników serwisu.

 

Dokument jest zgodny z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 


Kto jest administratorem Twoich danych?
Administratorem danych i operatorem serwisu jest www.rowerybielany.pl. W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z administratorem poprzez adres email rowerybielany@gmail.com
 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

KORZYSTANIE Z SERWISU


Możesz korzystać z naszego serwisu internetowego bez konieczności podawania swoich danych.
W celu zapewniania bezpieczeństwa i zarządzania serwisem, w celach analityczno-statystycznych oraz na potrzeby prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych zapisujemy w tzw. logach serwera dane takie jak np. nazwa żądanego pliku, adres IP, data i godzina pobrania, przesłana ilość danych.
Dodatkowo przetwarzamy Twoje dane także w celu monitorowania aktywności odwiedzających serwis, tworzenia analiz i statystyk odwiedzin serwisu oraz w celu prowadzenia wobec Ciebie działań marketingowych.
Dane te nie pozwalają na identyfikację Twojej osoby, a przetwarzamy je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu operatora serwisu.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ


W celu złożenia zamówienia w naszym serwisie konieczne jest podanie przez Ciebie danych oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe. Ich niepodanie uniemożliwi nam przyjęcie zamówienia. Są one niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, będą wykorzystywane na tej podstawie do realizacji usługi i kontaktowaniu się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem usługi i rozwiązywania problemów.
Dodatkowo na podstawie prawnie uzasadnionego interesu operatora serwisu dane te będą wykorzystane do analizy, statystyk, monitorowania aktywności naszych użytkowników, usprawnienia serwisu, na potrzeby prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych oraz w celu prowadzenia wobec Ciebie działań marketingowych.
Przepisy prawa wymagają przetwarzania tych danych również w celach podatkowych i rachunkowych.

UWAGA! Od 1 stycznia 2020 roku nie będzie możliwe wystawianie faktur VAT dla firm na podstawie paragonu. Jeśli potrzebujesz fakturę VAT na firmę musisz poinformować nas o tym na etapie składania zamówienia!


 

FORMULARZE KONTAKTOWE


W celu obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy) będziemy przetwarzali dane, które podasz w formularzu.
Konieczne jest wypełnienie pól opisanych jako obowiązkowe, ich niepodanie uniemożliwi nam przyjęcie zgłoszenia i udzielenie odpowiedzi. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą.

 
ZAKŁADANIE KONTA W SERWISIE


W celu utworzenia i obsługi Twojego konta w naszym serwisie konieczne jest podanie przez Ciebie danych oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe. Ich niepodanie uniemożliwi nam założenie konta. Są one niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą i kontaktowaniu się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem usługi i rozwiązywania problemów.
Dodatkowo na podstawie prawnie uzasadnionego interesu operatora serwisu dane te będą wykorzystane do analizy, statystyk, monitorowania aktywności naszych użytkowników, usprawnienia serwisu, na potrzeby prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych oraz w celu prowadzenia wobec Ciebie działań marketingowych.
Przepisy prawa wymagają przetwarzania tych danych również w celach podatkowych i rachunkowych.

NEWSLETTER


Jeśli chcesz otrzymywać od nas aktualne informacje, to możesz zapisać się do listy newslettera, wypełniając w tym celu formularz newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. Dane przetwarzane są na podstawie zgody udzielonej przez Ciebie podczas zapisu do newslettera. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z administratorem. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

 

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?
Wymagamy jedynie podania tych danych, które są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy lub które są wymagane od strony prawno-rachunkowej.
Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy lub do czasu wycofania wyrażonej zgody lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych (w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora)
Czas przetwarzania danych może być przedłużony, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi lub jeśli wymagają tego przepisy prawa.
Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane lub anonimizowane.

 

Jakie masz uprawnienia?
Masz prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 

W zakresie, w jakim Twoje dane przetwarzane są na podstawie zgody, możesz ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z administratorem oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies, które określają w jaki sposób dbamy o dane osobowe i prawa użytkowników serwisu.